1 minut, 2 sekund

Jak się dziś okazało, Osiek miał dla mnie małą niespodziankę.

Pojechaliśmy na ustawkę z Oskarem, przy czym w trakcie jazdy układałem przebieg trasy.
W trakcie jazdy ukazał się zabytkowy kościół pw. św. Andrzeja Apostoła z XVI wieku, którego nie widać zza drzew w drodze do  nowego kościoła…

Kościół św. Andrzeja w Osieku zbudowano najprawdopodobniej w latach 1538–49 na miejscu poprzedniego. Jest to późnogotycka budowla odmiany śląskiej . W końcu XV i na początku XVII w. kościół służył jako zbór kalwiński. W 1907 r. w Osieku wybudowano nowy kościół murowany – od tego czasu drewniany kościół nie jest użytkowany. Wewnątrz kościoła, na stropach i ścianach zachowały się resztki malowideł z XVI, XVII i XVIII w. Swoimi kształtami zachwycają barokowy ołtarz główny i rokokowa ambona w kształcie łodzi z 2 poł. XVIII w. Kościół otoczony jest pomnikowymi dębami liczącymi ponad 500 lat.*

Jak później, w domu, zacząłem wyliczać, to okazało się, że takich drewnianych kościołów jest więcej w okolicy (najbliższy jest w Nidku – pw. św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów). Stanowią one zachodnią część Szlaku Architektury Drewnianej, w grupie świątyń z Krakowa i okolic.

  • za: http://www.drewniana.malopolska.pl

Leave a Reply

Previous post Czas zbierania…
Next post Zator…
Close