48 sekund

W liturgii chrześcijańskiej Wielki Poniedziałek jest drugiem dniem Wielkiego Tygodnia, przypadającym po Niedzieli Palmowej.  Rozpoczyna on oktawę obchodów Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Według Ewangelii Świętego Marka, Jezus w tym dniu wszedł do świątyni i zaczął wypędzać sprzedającej w niej kupców, sprowadzając na siebie gniew kapłanów.

Wyrzucając kupców ze świątyni jerozolimskiej Jezus dokonał oczyszczenia tego miejsca, napominając „napisane jest – Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców” (Mk 11,15-18) . Jest to okres żałoby i zadumy nad śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. W świątyniach rzymskokatolickich dominującym kolorem jest fioletowy.

W tym dniu chrześcijanie słyszą opis namaszczenia Jezusa w Betanii wg św. Jana (J 12, 1-11) oraz proroctwo proroka Izajasza o Słudze Bożym ofiarowanym za zbawienie świata (Iz 42, 1-7).

Cóż, jak widać – komercja nie jest zjawiskiem znanym tylko z naszych czasów – ma długie tradycje.  Chociaż chwilami mam wrażenie, że powoli przesuwają się nam priorytety i komercja staje się ważniejsza niż to, wokół czego wyrosła.

Leave a Reply

Previous post Znaki czasu (1): Niedziela Palmowa
Next post Znaki czasu (3): Wielki Wtorek
Close