36 sekund

Dziękuję że czytasz tego bloga.

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego składam Ci najlepsze życzenia – pokoju, miłości, radości, zgody… Rodzi się Chrystus – Emmanuel, Bóg z nami; na Jego barkach spoczęła władza. Maryja owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie… Paradoksalnie w liturgii słowa Mszy w nocy psalmista mówi również o rychłym nadejściu Pana aby osądzić Ziemię. Miej w sobie radość, nie strach. Pan przychodzi by ostatecznie zniszczyć grzech i zaprowadzić Boży pokój.

„Chciałbym wam dziś życzyć, aby każdy podszedł do tego źródła i zanurzył w nim swoje serce. Zaczerpnijmy z niego te wielkie wartości, które są w stanie ocalić każdego z nas i cały świat. To źródło wciąż bije, jest tak obfite, że potrafi ożywić cały świat.” (ks. Edward Staniek)

Previous post Zmiana czasu (lub czasów)
Next post Zimowe zmiany [u Pettera Solberga, Dakar, u mnie]…
Close