OnTour – Podróże z Wiarą 2017

Koncepcja rodziła się bardzo szybko.
Jazda na rowerze nie może być bez celu, jak pewnego dnia stwierdził ks. Proboszcz z mojej parafii.

Mój cel to odwiedzanie obiektów sakralnych w trakcie jazdy rowerem.
Celami duchowymi są sanktuaria, kaplice oraz zwyczajne kościoły diecezjalne.
Nie jest to jednoroczny projekt.
Zakłada on eksploracje diecezji bielsko – żywieckiej w ciągu kilku lat.
Dopuszczam jednak inne obiekty, szczególnie o znaczeniu historycznym, ważnym dla regionu.