Breaking News

Ankietowani jak pacjenci- kłamią.

Kiedy ankieta dotyczy spraw osobistych i ankieter nie widzi ankietowanego (dotyczy to także ankiet internetowych), ankietowany w 74% podaje fałszywe informacje.

Sukcesy trwają, dopóki ich ktoś nie spieprzy. Porażki są wieczne.

Leave a Reply

%d bloggers like this: