Breaking News

Light+Shade

Niedziela. Przyjazd do BCK-u. Rozkładamy sprzęt. Szybkie zaznajomienie się ze sprzętem. Problemy z wyjściem audio, "zagrabionym" ostatecznie przez HDMI. Start próby zespołu. Ustawianie wszystkich urządzeń....