Dig…

Dziś prawdopodobnie dostanie się m.in. digartowi. A dlaczego nie? Pod pojęciem kategorii estetycznej rozumie się określenie sposobu prezentacji przedmiotów (głównie dzieł sztuki, ale też np. zjawisk...