dramat…

Ostatnio czuję się tak, jakbym przeniósł się wstecz o 4 lata... Mam na swoim życiowym liczniku 22 lata (wtedy 18), jestem studentem (wówczas byłem maturzystą...)....